[B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/28/237011/201303102819_kali_white.jpg[/IMG][/B]
HÓA CHẤT KALI WHITE (K2O 61% MIN)
[B]NƯỚC SẢN XUẤT : ISRAEL[/B]
[B]TRỌNG LƯỢNG : BAO 50 KG[/B]
[B]CÔNG DỤNG CỦA KALI WHITE : XIN XEM TẠI TRANG WEB :[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.xuatnhapkhauhoachat.com%2F"]www.xuatnhapkhauhoachat.com[/URL]*HOẶC LIÊN HỆ*MS THỦY 0983 838 250*ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT[/B]
[B]CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ XEM GIAN HÀNG[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]