[TR]
[TD="class: xl82, width: 38"]*[/TD]
[TD="class: xl76, width: 348, colspan: 2"]Công ty TNHH GPCN Du Lich Trực Tuyến[/TD]
[TD="width: 62"]*[/TD]
[TD="width: 59"]*[/TD]
[TD="width: 9"]*[/TD]
[TD="width: 62"]*[/TD]
[TD="width: 59"]*[/TD]
[TD="width: 244, align: left"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl82"]*[/TD]
[TD="class: xl76"]32 Lâm Văn Bền - Quận 7[/TD]
[TD="class: xl73"]*[/TD]
[TD]*[/TD]
[TD]*[/TD]
[TD]*[/TD]
[TD]*[/TD]
[TD]*[/TD]
[TD="class: xl83"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl110, width: 881, colspan: 9"]BẢNG GIÁ VISA ViỆT NAM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl112, width: 881, colspan: 9"]*Bảng giá áp dụng từ 01/01/2013*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl84, colspan: 9"]Giá không bao gồm VAT + thanh tóan tìên mặt********* không áp dụng đối với khách hàng có quốc tịch hạn chế (Lebanon, Nigeria, ...)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl129, width: 38"]STT[/TD]
[TD="class: xl119, width: 187"]Nội dung[/TD]
[TD="class: xl119, width: 161"]Visa Gốc[/TD]
[TD="class: xl114, width: 121, colspan: 2"]Bình thường[/TD]
[TD="class: xl119, width: 9"]*[/TD]
[TD="class: xl114, width: 121, colspan: 2"]Khẩn[/TD]
[TD="class: xl127, width: 244"]Ghi Chú[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl74, width: 62"]Giá (USD)[/TD]
[TD="class: xl74, width: 59"]Thời gian (ngày)[/TD]
[TD="class: xl74, width: 62"]Giá (USD)[/TD]
[TD="class: xl74, width: 59"]Thời gian (ngày)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl86, width: 38"]*[/TD]
[TD="class: xl65, width: 187"]*[/TD]
[TD="class: xl65, width: 161"]*[/TD]
[TD="class: xl65, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl65, width: 59"]*[/TD]
[TD="class: xl65, width: 9"]*[/TD]
[TD="class: xl65, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl65, width: 59"]*[/TD]
[TD="class: xl87, width: 244"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl88, width: 38"]A[/TD]
[TD="class: xl107, width: 843, colspan: 8"]Visa du lịch 1 tháng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl89, width: 38"]1[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Gia hạn lưu trú 1 tháng[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]B3, B2, C1[/TD]
[TD="class: xl66, width: 62"]30[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]6[/TD]
[TD="class: xl121, width: 9"]*[/TD]
[TD="class: xl66, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]*[/TD]
[TD="class: xl116, width: 244"]Giấy tờ theo hướng dẫn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl89, width: 38"]2[/TD]
[TD="class: xl80, width: 187"]Cấp mới 1 tháng một lần[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]C1, C2, Miễn, cấp từ thẻ, đổi hộ chiếu[/TD]
[TD="class: xl81, width: 62"]80[/TD]
[TD="class: xl81, width: 59"]6[/TD]
[TD="class: xl66, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl90, width: 38"]B[/TD]
[TD="class: xl132, width: 843, colspan: 8"]Visa 3 tháng 1 lần & nhiều lần[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl91, width: 38"]1[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Cấp mới 3 tháng một lần[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]C2,C1, MIỄN[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]85[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]6[/TD]
[TD="class: xl123, width: 9"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]*[/TD]
[TD="class: xl116, width: 244"]Giấy tờ theo hướng dẫn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl91, width: 38"]2[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Gia hạn 3 tháng một lần[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]B2, B3[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]35[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]6[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl91, width: 38"]3[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Cấp mới 3 tháng nhiều lần[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]C1, MIỄN[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]135[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]6[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl91, width: 38"]4[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Gia hạn 3 tháng nhiều lần[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]B2, B3[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]130[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]6[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl92, width: 38"]C[/TD]
[TD="class: xl137, width: 843, colspan: 8"]Công văn cấp Visa tại các cửa khẩu & LSQ Việt Nam ở Nước Ngoài*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl93, width: 38"]1[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Công văn visa 1 tháng 1 lần[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]Không[/TD]
[TD="class: xl70, width: 62"]10[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]3[/TD]
[TD="class: xl121, width: 9"]*[/TD]
[TD="class: xl66, width: 62"]20[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]1[/TD]
[TD="class: xl116, width: 244"]Hà nội, TSN, ĐN, các LSQ VN tại nước ngoài[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl93, width: 38"]2[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Công văn visa 1 tháng nhiều lần[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]Không[/TD]
[TD="class: xl70, width: 62"]12[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]3[/TD]
[TD="class: xl66, width: 62"]22[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl93, width: 38"]3[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Công văn visa 3 tháng 1 lần[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]Không[/TD]
[TD="class: xl70, width: 62"]24[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]3[/TD]
[TD="class: xl66, width: 62"]34[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl93, width: 38"]4[/TD]
[TD="class: xl72, width: 187"]Công văn visa 3 tháng nhiều lần[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]Không[/TD]
[TD="class: xl70, width: 62"]30[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]3[/TD]
[TD="class: xl66, width: 62"]40[/TD]
[TD="class: xl66, width: 59"]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl94, width: 38"]D[/TD]
[TD="class: xl139, width: 843, colspan: 8"]Dịch vụ tại sân bay[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl91, width: 38"]1[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Dón khách thuờng[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]Không[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]20[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]*[/TD]
[TD="class: xl123, width: 9"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]*[/TD]
[TD="class: xl116, width: 244"]Cửa Khẩu Tân Sơn Nhất[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl91, width: 38"]2[/TD]
[TD="class: xl72, width: 187"]Đón khách VIP[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]Không[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]40[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl95, width: 38"]E[/TD]
[TD="class: xl108, width: 843, colspan: 8"]Thẻ miễn thị thực*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl96, width: 38"]1[/TD]
[TD="class: xl75, width: 187"]Visa miễn thị thực 3 - 5 năm[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]Việt Kiều, Người nước ngoài kết hôn VN[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]70[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]8[/TD]
[TD="class: xl68, width: 9"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]*[/TD]
[TD="class: xl97, width: 244"]Giấy tờ theo hướng dẫn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl95, width: 38"]F[/TD]
[TD="class: xl108, width: 843, colspan: 8"]Thẻ tạm trú[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl91, width: 38"]1[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Thẻ tạm trú 1 năm[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]Tp.HCM / Tỉnh Khác[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]150[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]6[/TD]
[TD="class: xl123, width: 9"]*[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]185[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]2[/TD]
[TD="class: xl116, width: 244"]Giấy tờ theo hướng dẫn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl91, width: 38"]2[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Thẻ tạm trú 2 năm[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]Tp.HCM / Tỉnh Khác[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]170[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]6[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]205[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl91, width: 38"]3[/TD]
[TD="class: xl71, width: 187"]Thẻ tạm trú 3 năm[/TD]
[TD="class: xl69, width: 161"]Tp.HCM / Tỉnh Khác[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]190[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]6[/TD]
[TD="class: xl67, width: 62"]225[/TD]
[TD="class: xl67, width: 59"]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl95, width: 38"]F[/TD]
[TD="class: xl108, width: 843, colspan: 8"]Miễn thị Thực[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl98, width: 38"]1[/TD]
[TD="class: xl99, width: 187"]Miễn thị Thực[/TD]
[TD="class: xl100, width: 161"]Tp.HCM / Tỉnh Khác[/TD]
[TD="class: xl101, width: 62"]75[/TD]
[TD="class: xl101, width: 59"]7[/TD]
[TD="class: xl102"]*[/TD]
[TD="class: xl101, width: 62"]90[/TD]
[TD="class: xl103, width: 59"]3[/TD]
[TD="class: xl104"]Giấy tờ theo hướng dẫn[/TD]
[/TR]