Trước khi đưa các chương trình dành riêng cho giới học sinh, sinh viên vào Việt Nam, các ông lớn công này này đã triển khai các hoạt động tương tự tại nhiều nước trên thế giới.