[i][size=2]Trẻ nhỏ da còn non và thường xuyên phải mặc tã bịt kín nên rất dễ bị hăm. Ai dùng tã giấy cho con cũng phải dùng kèm với[/size][/i][i][color=#333333] [/color][/i][i]thuốc mỡ[/i][i][color=#333333]. Nhưng làm sao các bà mẹ phân biệt được[/color][/i][i][color=#333333] [/color][/i][i][color=#333333]thuốc mỡ[/color][/i][i][color=#333333] [/color][/i][i][color=#333333]thế nào là thật sự tốt và an toàn cho trẻ?[/color][/i]

[i][color=#333333][img]https://chobeluonkhoe.files.wordpress.com/2014/11/tri-ham-ta-bang-thuoc-mo.jpg[/img][/color][/i]