Viễn Thông BẢO CHI xin gửi đến quý khách hàng các gói cước khuyến mại tháng 6

1. Đối tượng: KH thỏa điều kiện:
· Cá nhân trả sau hòa mạng mới (HMM).
· Trả sau khóa 2 chiều trước khi tham gia KM tối thiểu 30 ngày và đang trong thời gian giữ số hoặc đã bị hủy nhưng chưa được tái sử dụng (đang không hưởng KM hòa mạng khác): sử dụng lại trong thời gian KM.
· Lưu ý: TB bị khóa 2 chiều do nợ cước quá hạn phải thanh toán hết nợ cước.
· KHÔNG áp dụng: TB nghiệp vụ, công vụ, TB thuê, TB thử DV, TB CSKH nội bộ.
2. Thời gian áp dụng:
· Đăng ký KM: từ 1/6 - 30/6/2015
· Hưởng KM: đến hết 30/6/2016
3. Nội dung KM chung:
· TB được đăng ký các gói KM theo từng vùng theo quy định (Chi tiết)
· Lưu ý: Vùng của TB được xác định theo địa chỉ thanh toán (địa chỉ nhận thông báo cước) - KH đăng ký đầu tiên.
· Chu kỳ gói cước KM tính theo CK cước TB. Nếu đăng ký gói không tròn kỳ thì phí tham gia tính theo số ngày thực tế sử dụng (nhưng ưu đãi thoại, data, SMS vẫn được hưởng tròn CK).
· Tất cả ưu đãi có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm TB được đấu mã KM.
· Không áp dụng các ưu đãi khi Roaming VinaPhone.
· Hình thức tham gia KM:
KH đăng ký tại các Cửa hàng và Điểm giao dịch có kết nối với hệ thống TC&QLKH của MF.
Lưu ý: KH có thể đăng ký:
Gói đầy đủ ưu đãi gồm: Thoại, Data, SMS
Hoặc gói chỉ có Thoại/ gói có Thoại + Data/ SMS.
Nếu gói không có Data/ SMS sẽ được trừ lại số tiền tương đương của DV trong Phí tham gia.
Ví dụ: KH đăng ký gói KM69 vùng đặc biệt chỉ có thoại sẽ thanh toán:
118.000đ - 7.000đ (100 SMS) - 10.000đ (300MB) = 101.000đ
· Điều kiện tham gia: KH phải cam kết:
Sử dụng DV (có đăng ký gói KM) tối thiểu 12 tháng
Thanh toán đầy đủ:
Phí tham gia gói KM
TB tháng
Cước phát sinh theo quy định
Không cắt hủy TB trước thời gian cam kết.
· TB tham gia KM này không được tham gia đồng thời các KM khác (bao gồm gói Happy Weekend).

hòa mạng sim mobi tra sau cực kỳ đơn giản chỉ có tại simmobitrasau.net

0903462709 _______ 350
0903418164 _______ 350
0903469508 _______ 350
0903228050 _______ 350
0903446216 _______ 350
0903472349 _______ 350
0903295141 _______ 350
0903439220 _______ 350
0903429914 _______ 350
0903440897 _______ 350
0903448487 _______ 350
0903298681 _______ 350
0903418074 _______ 350
0903251914 _______ 350
0903469472 _______ 350
0903473923 _______ 350
0903438464 _______ 350
0903470756 _______ 350
0903477252 _______ 350
0903470278 _______ 350
0903425461 _______ 350
0903276325 _______ 350
0903481683 _______ 350
0903210844 _______ 350
0903418825 _______ 350
0903482103 _______ 350
0903411095 _______ 350
0903266071 _______ 350
0903262207 _______ 350
0903442185 _______ 350
0903262548 _______ 350
0903216290 _______ 350
0903416934 _______ 350
0903473025 _______ 350
0903442045 _______ 350
0903443263 _______ 350
0903411480 _______ 350
0903478991 _______ 350
0903440857 _______ 350
0903429757 _______ 350
0903436825 _______ 350
0903478250 _______ 350
0903416205 _______ 350
0903288151 _______ 350
0903423771 _______ 350
0903494975 _______ 350
0903234661 _______ 350
0903415608 _______ 350
0903234340 _______ 350
0903264953 _______ 350
0903232718 _______ 350
0903433171 _______ 350
0903429487 _______ 350
0903471042 _______ 350
0903240074 _______ 350
0903239210 _______ 350
0903429987 _______ 350
0903468612 _______ 350
0903427143 _______ 350
0903426483 _______ 350
0903253378 _______ 350
0903412604 _______ 350
0903259873 _______ 350
0903460538 _______ 350
0903468511 _______ 350
0903460216 _______ 350
0903213501 _______ 350
0903437370 _______ 350
0903426901 _______ 350
0903412315 _______ 350
0903233124 _______ 350
0903429052 _______ 350
0903416463 _______ 350
0903417663 _______ 350
0903477691 _______ 350
0903415523 _______ 350
0903430400 _______ 350
0903240960 _______ 350
0903284321 _______ 350
0903410273 _______ 350
0903231517 _______ 350
0903237682 _______ 350
0903257009 _______ 350
0903422430 _______ 350
0903463955 _______ 350
0903430059 _______ 350
0903211867 _______ 350
0903227350 _______ 350
0903414467 _______ 350
0903413206 _______ 350
0903466963 _______ 350
0903422308 _______ 350
0903483635 _______ 350
0903448278 _______ 350
0903481397 _______ 350
0903480192 _______ 350
0903476751 _______ 350
0903221604 _______ 350
0903439771 _______ 350
0903255207 _______ 350
0903267205 _______ 350
0903481922 _______ 350
0903460972 _______ 350
0903420523 _______ 350
0903291576 _______ 350
0903265406 _______ 350
0903286210 _______ 350
0903419755 _______ 350
0903289161 _______ 350
0903240233 _______ 350
0903476761 _______ 350
0903427381 _______ 350
0903416557 _______ 350
0903439022 _______ 350
0903213009 _______ 350
0903414302 _______ 350
0903220104 _______ 350
0903483142 _______ 350
0903239402 _______ 350
0903417901 _______ 350
0903442711 _______ 350
0903412295 _______ 350
0903476683 _______ 350
0903216304 _______ 350
0903423778 _______ 350
0903253065 _______ 350
0903483574 _______ 350
0903448450 _______ 350
0903433485 _______ 350
0903443761 _______ 350
0903462967 _______ 350
0903428220 _______ 350
0903200531 _______ 350
0903483173 _______ 350
0903476621 _______ 350
0903294895 _______ 350
0903261834 _______ 350
0903419964 _______ 350
0903213807 _______ 350
0903421347 _______ 350
0903220942 _______ 350
0903235405 _______ 350
0903466780 _______ 350
0903233170 _______ 350
0903421948 _______ 350
0903469403 _______ 350
0903211317 _______ 350
0903418747 _______ 350
0903426133 _______ 350
0903479044 _______ 350
0903433070 _______ 350
0903428757 _______ 350
0903438781 _______ 350
0903226613 _______ 350
0903259272 _______ 350
0903227310 _______ 350
0903474534 _______ 350
0903473904 _______ 350
0903431754 _______ 350
0903480724 _______ 350
0903445915 _______ 350
0903419480 _______ 350
0903240051 _______ 350
0903475131 _______ 350
0903240530 _______ 350
0903448959 _______ 350
0903482725 _______ 350
0903230572 _______ 350
0903297656 _______ 350
0903479390 _______ 350
0903212418 _______ 350
0903417353 _______ 350
0903478305 _______ 350
0903473700 _______ 350
0903472805 _______ 350
0903420138 _______ 350
0903428781 _______ 350
0903438734 _______ 350
0903460895 _______ 350
0903471578 _______ 350
0903499209 _______ 350
0903238395 _______ 350
0903425375 _______ 350
0903206618 _______ 350
0903232087 _______ 350
0903415344 _______ 350
0903237675 _______ 350
0903463347 _______ 350
0903464016 _______ 350
0903480195 _______ 350
0903261820 _______ 350
0903228130 _______ 350
0903418864 _______ 350
0903467100 _______ 350
0903235453 _______ 350
0903443429 _______ 350
0903249532 _______ 350
0903429197 _______ 350
0903416173 _______ 350
0903437491 _______ 350
0903217616 _______ 350
0903437406 _______ 350
0903212837 _______ 350
0903442094 _______ 350
để xem chi tiến thông tin khuyến mại trả sau và thủ tục đăng ký mới sim trả sau quý khách truy cập website để biết thêm chi tiết cụ thể

LH 0911556699 hoặc 0904888282 để biết được tư vấn miễn phí