Tên sản phẩm: Mini Flake
Giá: Liên hệ

LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH KASAN
Văn phòng: 16 Trung tâm xã - Vĩnh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0583 890 866 - Fax: 0583 890 876
Nhà máy: Đội 4 Thôn Nam 2 - Diên Sơn - Diên Khánh - Khánh Hòa
Điện thoại: 0583 774 118