Cần Bán Chung cư VOV diện tích 68m , 80m
Tầng 15 căn số 6 CT2d2*Diện tích 68m Hướng TB
*Tầng 18 căn số 06 CT2 diện tích 68m Hướng TB
Tầng 13 căn số 1 CT2 diện tích 80m Hướng TB,TN
Tầng 11 căn số 1 CT2 diện tích 80m Hướng ĐN, TN
Liên hệ 0988 529 528
Tags:chung cư vov mễ trì ,bán chung cư vov đài phát thanh mễ trì ,chung cư vov80m,bán chung cư vov mễ trì ,chung cư vov 68m,chung cư vov đài phát thanh mễ trì ,chung cư mễ trì ,chung cư vov mễ trì ,bán chung cư vov mễ trì ,đài phát thanh mễ trì 86m