xổ số trực tuyến phục vụ các bạn trẻ có nhu cầu chơi số đề giải trí với hình thức đặt số qua web.thanh toán nhanh chóng qua atm baokim hoặc LR tùy theo người đánh.
cách thức chơi đề rất đơn giản.các bạn ghi trực tiếp qua web va thank toán khi có kết quả trong ngày
các bạn đăng ký tài khoản rồi đăng nhập, muốn đặt số thì click chọnweb :

http://xosogiaitri.com

miền nam bao lô 2 số 1 ngàn = 14 ngàn : trúng 1 ngàn được 72 ngàn

miền nam bao lô 3 số 1 ngàn = 14 ngàn : trúng 1 ngàn được 600 ngàn

miền trung bao lô 2 số 1 ngàn = 14 ngàn : trúng 1 ngàn được 72 ngàn

miền trung bao lô 3 số 1 ngàn = 14 ngàn :trúng 1 ngàn được 600 ngàn

miền bắc bao lô 2 số 1 ngàn = 22 ngàn :trúng 1 ngàn được 80 ngàn

miền bắc bao lô 3 số 1 ngàn = 20 ngàn :trúng 1 ngàn được 600 ngàn

xiên miền nam 1 ngàn = 30 ngàn :trúng 1 ngàn được 600 ngàn

xiên miền trung 1 ngàn = 30 ngàn : trúng 1 ngàn được 600 ngàn

xiên miền bắc 1 ngàn = 40 ngàn :trúng 1 ngàn được 600 ngàn

new: chúng tôi cần hợp tác với các đại lý và luôn tính % tốt nhất cho các đại lý cũng như các bạn nhận ghi cho bạn bè rồi chuyển qua cho chúng tôi vẫn được tính % như đại lý
tỷ lệ %: đại lý được tính 6% trong tổng số tiền trong ngày
web:
http://xosogiaitri.com
-----------------------------------------------------