em cần bán con sim vina số 09 44 44 41 42 bác nào muốn mua thi cứ liên lạc vào số 09 44 44 41 42