Thép láp tròn trơn, đặc (Round Bar) D10 D 16, D18, D20, D25, D30, D40, D50, D60, D70, D80, ....D400
SS400, S15C, CT3, S45C, S53C,*
LÁP TRÒN, VUÔNG ĐẶC (C45, CT3, 65G, 20X, 40X…)
- Công dụng: được dùng trong các ngành cơ khí, chế tạo máy, kết cấu chi tiết…
- Mác thép: CT3, CT5, C30, C45, C50, C55, 65R, 40X theo các tiêu chuẩn thông dụng của Nga, Trung Quốc, Nhật Bản…
- Kích thước: từ D10mm đến D450mm, chiều dài chuẩn 6m, có thể cắt, gia công theo yêu cầu.
Mọi chi tiết xin liên hệ:*

Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]Mr :* Đông : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"][B]dong.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
Thép láp tròn trơn, đặc (Round Bar) DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN450
DN500
DN550
DN600


Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]Mr :* Đông : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"][B]dong.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
Thép tròn trơn, đặc S45c
Ø 21
Ø 27
Ø 34
Ø 42
Ø 49
Ø 60
Ø 76
Ø 90
Ø 114
Ø 141
Ø 168
Ø 219
Ø 273
Ø 325
Ø 355
Ø 406
Ø 457
Ø 508
Ø 556
Ø 610


Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]Mr :* Đông : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"][B]dong.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
[B]*[/B]
THÉP TRÒN TRƠN PHI 14 CT38 - SS400 - CB300T
THÉP TRÒN TRƠN PHI 16 CT38 - SS400
THÉP TRÒN ĐẶC (LAP ) S45C, CT3
*
THÉP TRÒN TRƠN PHI 12, CT38 - SS400 - CB300T
khẩu. Tiêu chuẩn thép CT38/ SS400, yêu cầu: mềm, đủ độ tròn chuẩn (+- 2zem),
THÉP TRÒN TRƠN PHI 18 CT38 - SS400 - CB300T
THÉP TRÒN TRƠN PHI 20, CT38 - SS400 - CB300T
THÉP TRÒN TRƠN PHI 22, CT38 - SS400 - CB300T
THÉP TRÒN TRƠN PHI 26, CT38 - SS400 - CB300T
...
THÉP TRÒN TRƠN PHI 28, CT38 - SS400 - CB300T
THÉP TRÒN TRƠN PHI 30, CT38 - SS400 - CB300T
THÉP TRÒN CHUỐT SÁNG
THÉP GIA CÔNG BU LÔNG ỐC VÍT
D20-D120-Thép Láp, (roundbar) các loại nhập khẩu từ Nhật Bản


Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]Mr :* Đông : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"][B]dong.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]