Dựa theo bản chất của răng hô vổ nêu trên có thể thấy cách khắc phục răng hô vổ cho hiệu quả cao nhất phải ứng với từng trường hợp. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần lựa chọn [url=http://nhakhoahoanmy.net/nieng-rang-mac-cai-3m-ugsl-cong-nghe-tieu-chuan-chau-au.html][b]niềng răng[/b][/url] hoặc phẫu thuật chỉnh hàm hô là được.
[center][img]http://nhakhoahoanmy.net/wp-content/uploads/2014/03/bac-sy-tu-van-co-nen-nieng-rang-khong.jpg[/img][/center]
Niềng răng giúp đổi thay thế và phương của răng nên sẽ cho hiệu quả khắc phục răng vổ khi răng mọc sai thế. giải phẫu chỉnh hàm có thể phẫu thuật hàm mặt để tác động đẩy lui xương hàm bị hô cho hài hòa với hàm còn lại nên sẽ thích hượp đề ứng dụng điều trị cho trường hợp vì hô vổ do hàm.

Dẫu vậy, không có nghĩa là cứ bị hô vổ là có thể được quyền chọn lựa 1 trong hai cách đều được. Đôi khi bạn buộc phải giải phẫu vì bị hô hàm nên dù [url=http://nhakhoahoanmy.net/tham-my-nieng-rang-ho-ham-tren-gia-bao-nhieu-tien.html][b]niềng răng hô[/b][/url] cũng không hiệu quả. trái lại bạn buộc phải niềng răng vì bị hô do răng, xương hàm hoàn toàn thường ngày nên phẫu thuật cũng không khắc phục răng hô được.

Phức tạp hơn là cảnh huống bắt buộc vừa phải niềng răng vừa giải phẫu chỉnh hàm vì cả răng và xương hàm đều bị hô. Nếu chỉ ứng dụng một trong hai cách thì chữa hô sẽ không triệt để mà chỉ giúp giảm bớt hô ở mức độ nào đó.

Xem thêm: [url=http://nhakhoahoanmy.net/bac-sy-tu-van-co-nen-nieng-rang-khong.html][b]Có nên niềng răng[/b][/url]