016 99 11 88 99

1tr5 ( sim mới còn nguyên kit )

có fix cho ae nhanh gọn
xin liên hệ 016 35 38 3333