sim 1 0916666662 = 33t
sim 2 0906666662 = 30t
cả 2 sim ko fix nhé.nếu ae nào nhiệt tình mua thì liên hệ 0916666662