0985.93.1368 (Nhất Tài Lộc Phát, không dính 4,7) giá 2,6tr.
0982.13.13.13 giá 22tr.
0978910.910 (Bảy tám chín mười, chín mười) giá 12tr.
0977.313.313 giá 8tr.
0987.965.965 giá 5,5tr.
0986.490.490 giá 4tr.
0934.301.301 giá 3,2tr.
Lh: 0904397577