Như tiêu đề, Đang cần đấu 1 số của TT1 mobifone. Anh em nào làm được sms cho em cái. Số cầm chân: 0944.65.3333.
Bán cái sim cho hợp lệ:
0936.264.357 - 999k.