Như tiêu đề trên ac thương gia nào có sim mobi dạng 090*6060xx hay 09096060xx cũng được có gì post trên diễn đàn e cảm ơn