BÁN CHUNG CƯ XA LA CT5 – CT6A – CT6B – CT6C

Tòa CT5: *
*************** Tầng 19 căn 05 CT5, DT = 68,1m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, giá 16,8tr/m2 (bao ½ tên)
*************** Tng 28 căn 20 CT5, DT= 86,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐN, giá 14,5tr/m2
*************** Tng 3 căn 09 CT5, DT= 125,6 m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, giá 15tr/m2
************Tng 20 căn 09 CT5, DT= 126 m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, giá 15,5 tr/m2
Tòa CT6B:
*
Tầng 31 căn 11 CT6B, DT= 94m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 12,8tr/m2
Tầng 11 căn 11 CT6B, DT= 94m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 14tr/m2
Tầng 31 căn 14 CT6B, DT= 62,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TB, 14,8tr/m2
Tầng 02 căn 09 CT6B, DT= 74m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 14,3tr/m2
Tầng 30 căn 05 CT6B, DT= 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐB-ĐN, 14,5tr/m2
Tầng 20 căn 04 CT6B, DT= 94m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, 15,3tr/m2
Tầng 24 căn 13 CT6B, DT= 61,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TB, 16tr/m2
Tầng 25 căn 12 CT6B, DT= 72,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc TB-TN, giá 15,5tr/m2
Tầng 26 căn 05 CT6B, DT= 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐB-ĐN, 15tr/m2
Tầng 26 căn 11 CT6B, DT= 94m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 13,5tr/m2
Tầng 27 căn 04 CT6B, DT= 94m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, 13,5tr/m2
Tầng 27 căn 06 CT6B, DT= 72,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TB, 13,8tr/m2
Tầng 27 căn 10 CT6B, DT= 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐN-TN, 15tr/m2
Tầng 28 căn 03 CT6B, DT= 72,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TB, 15tr/m2
Tầng 29 căn 12 CT6B, DT= 72,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc TB-TN, giá 15tr/m2
Tầng 29 căn 11 CT6B, DT= 94m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 13,5tr/m2
Tầng 30 căn 10 CT6B, DT= 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐN-TN, 14,5tr/m2
Tầng 31 căn 10 CT6B, DT= 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐN-TN, 14,5tr/m2
Tầng 30 căn 05 CT6B, DT= 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐB-ĐN, 14,5tr/m2
Tầng 31 căn 05 CT6B, DT= 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐB-ĐN, 14,5tr/m2
Tòa CT6C:

Tầng 02 căn 07CT6C, DT = 94,6m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công, ĐB, giá 14tr/m2
Tầng 31 căn 04 CT6C, DT = 94,6m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, giá 13,4tr/m2
Tầng 29 căn 03 CT6C, DT = 72,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐN, 15,3tr/m2
Tầng 09 căn 11 CT6C, DT = 94,6m2, 3 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 14,2tr/m2
Tầng 29
căn 12 CT6C, DT = 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐN-TN, giá 15tr/m2
Tầng 31 căn 12 CT6C, DT = 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐN-TN, giá 14,5tr/m2
Tầng 28 căn 14 CT6C, DT = 62,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐN, giá 16tr/m2
Tầng 30 căn 01 CT6C, DT = 72,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐN, 15,5tr/m2
Tầng 24 căn 13 CT6C, DT = 61,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐN, 16tr/m2
Tầng 12 căn 10 CT6C, DT = 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 16,2tr/m2
Tầng 22 căn 10 CT6C, DT = 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 15,8tr/m2
Tầng 27 căn 10 CT6C, DT = 73,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 15,3tr/m2
Tầng 17 căn 08 CT6C, DT = 76,7m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 16tr/m2 ( ko bao tên)
Tầng 25 căn 05 CT6C, DT = 61,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐN, 15,5tr/m2
Tòa CT6A:
*
Tầng 27 căn 17 CT6A, DT= 64,1m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, giá 15,5tr/m2.
Tầng 16 căn 03 CT6A, DT= 83,3m2, 3 ngủ, 2 phụ, Căn góc TB-TN, giá 15,8tr/m2
Tầng 23 căn 19 CT6A, DT= 75,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, giá 15,5tr/m2.*
Tầng 30 căn 09 CT6A, DT= 69,1m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, giá 14,7tr/m2.*
Tầng 31 căn 05 CT6A, DT= 101,3m2, 3 ngủ, 2 phụ, Căn góc TB-TN, giá 14,7tr/m2.*
Tầng 20 căn 08 CT6A, DT= 69,8m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, giá 15,6tr/m2
Tầng 22 căn 05 CT6A, DT= 101,3m2, 3 ngủ, 2 phụ, Căn góc TB-TN, giá 15,6tr/m2.*
Tầng 25 căn 03 CT6A, DT= 83,3m2, 3 ngủ, 2 phụ, Căn góc TB-TN, giá 15tr/m2
Tầng 23 căn 10 CT6A, DT= 69,1m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 15,5tr/m2
Tầng 30 căn 16 CT6A, DT= 83,3m2, 3 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐN-TN, 14,8tr/m2
Tầng 30 căn 12 CT6A, DT= 66,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, giá 14,8tr/m2
Tầng 29 căn 18 CT6A, DT= 15m2, 2 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐB-ĐN, giá 15tr/m2
Tầng 28 căn 12 CT6A, DT= 66,3m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, giá 15tr/m2
Tầng 28 căn 16 CT6A, DT= 83,3m2, 3 ngủ, 2 phụ, căn góc ĐN-TN, 15tr/m2
Tầng 29 căn 20 CT6A, DT= 75m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, 15tr/m2
Tầng 26 căn 10 CT6A, DT= 69,1m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 15,5tr/m2
Tầng 26 căn 11 CT6A, DT= 69,9m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, 15,5tr/m2
Tầng 26 căn 19 CT6A, DT= 75,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, giá 15tr/m2.*
Tầng 27 căn 19 CT6A, DT= 75,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, giá 15tr/m2.*
Tầng 27 căn 22 CT6A, DT= 75,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, giá 15tr/m2.*
Tầng 24 căn 08 CT6A, DT= 69,8m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công TN, giá 15,4tr/m2
Tầng 23 căn 03 CT6A, DT= 83,3m2, 3 ngủ, 2 phụ, Căn góc TB-TN, giá 15,5tr/m2
Tầng 23 căn 19 CT6A, DT= 75,6m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, giá 15,5tr/m2
Tầng 17 căn 17 CT6A, DT= 64,1m2, 2 ngủ, 2 phụ, ban công ĐB, giá 17tr/m2.
***************
Tất cả đều đóng 100%, về nhận nhà luôn, vào tên hợp đồng trực tiếp với chủ đẩu tư. Giá trên đều bao tên hợp đồng.


Liên hệ để biết thêm thông tin:
Mss Hoa: 0935.641.626 - 0916.18.58.12
hoặc truy cập website: www.bdsdaian.comwww.bdsdaian.info
*