DỊCH VỤ CẤP MỚI, GIA HẠN VISA & THẺ TẠM TRÚ CHO KHÁCH NỨƠC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Đ/C: 181/11 ĐƯỜNG 3/2, PHỪƠNG 11, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH
HOLINE: 0919.214.969 – 0908.296.432 MR/ HUÂN
Bảng giá visa từ 01/01/2013.
1. CÔNG VĂN LẤY VISA TẠI CỬA KHẨU Ở VIỆT NAM (LANDING
VISA), CÁC ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI.
- Visa Du lịch 1 tháng 1 lần: 15 USD/ 2 ngày làm việc
- Visa Thương mại 3 tháng 1 lần: 20 USD/ 3 ngày làm việc
- Visa thương mại 3 tháng nhiều lần: 30 USD/ 3 ngày làm việc
2. CẤP MỚI GIA HẠN VISA, TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM (5 ngày làm việc )
- Lưu trú 1 tháng 1 lần (gốc C1, C2, B3) : 30 usd ( trung quốc 35 usd)
- Cấp mới visa 1 tháng 1 lần (No visa): 75 usd
- Cấp mới visa 1 tháng nhiều lần (No visa): 105 usd ( trung quốc 110 usd )
- Lưu trú 3 tháng 1 lần (Gốc B3, C2): 35 usd ( trung quốc 40 usd )
- Cấp mới visa 3 tháng 1 lần (Gốc C1, No visa): 80 usd ( trung quốc 95 usd)
- Gia hạn visa 3 tháng nhiều lần (Gốc B3): 130 usd ( trung quốc 140 usd )
- Cấp mới visa 3 tháng nhiều lần (Gốc C1, C2, No visa ): 135 usd ( trung
quốc 145 usd )
3. CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM
VIỆC TẠI VIỆT NAM( 210 USD, 50 NGÀY LÀM VIỆC ), GIA HẠN ( 110 USD,
21 NGÀY LÀM VIỆC )
4. XIN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (5 ngày làm việc )
- Thẻ tạm trú 1 năm : 150 usd
- Thẻ tạm trú 2 năm : 180 usd
- Thẻ tạm trú 3 năm : 210 usd
5. MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM CHO VIỆT KIỀU (95 usd ) (12 ngày làm việc )-
Đổi bằng lái xe cho người nước ngoài: 150 usd
6. XIN VISA ĐI CÁC NƯỚC CHO NGƯỜI VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC
NGOÀI ĐANG LÀM VIỆC Ở VIỆT NAM
- VISA ĐI TRUNG QUỐC : 3 tháng 1 lần : 90 usd
- VISA ĐI MYANMAR : 2 Thang 1 lan : 105 usd
- VISA ĐI ĐÀI LOAN : 3 tháng 1 lần : 140 usd
- VISA ĐI HÀN QUỐC : 3 tháng 1 lần: 150 usd
- VISA ĐI ẤN ĐỘ: 1 tháng 1 lần :70 usd ( hộ chiếu và 2 hình 4X6 )
- VISA ĐI DUBAI : 1 tháng 1 lần : 290 usd
7. XIN ĐỊNH CƯ TẠI CANADA, XIN HỒI HƯƠNG CHO NGƯỜI VIỆT
NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI.
8. Khách
nhập cảnh từ 1 tháng đến 4 tháng tính bình thường.
Từ 5 tháng trở lên tính như sau.( tính từ ngày nhập gần
nhất)
Lưu trú 1 tháng ( bình thường )
Nhập cảnh 5 tháng, lưu trú 3 tháng 40 usd, 3TNL 135 USD ( trung quốc +
10 usd )
Nhập cảnh 6 tháng, lưu trú 3 tháng 50 usd, 3TNL 145 USD ( trung quốc +
10 usd )
Nhập cảnh 7 tháng, lưu trú 3 tháng 60 usd, 3TNL 155 USD ( trung quốc +
5 usd )
Nhập cảnh 8 tháng, lưu trú 3 tháng 70 usd, 3TNL 165 USD ( trung quốc +
15 usd )
Nhập cảnh 9 tháng, lưu trú 3 tháng 80 usd, 3TNL 175 USD ( trung quốc +
10 usd )
Nhập cảnh 10 tháng, lưu trú 3 tháng 95 usd, 3TNL 190 USD, ( trung quốc
+ 20 usd )
Nhập cảnh từ 11 tháng đến 12 tháng, lưu trú 3 tháng 140 usd, 3TNL 240
USD. ( trung quốc + 25 usd ).