[FONT=arial][COLOR=#222222]Chỉ cần nạp $30 quý vị đã có $ 379 phút gọi về Việt Nam và 1 Egift card $10 ăn nhà hàng tại địa phương do chính quý vị lựa chọn.[/COLOR][/FONT]
[FONT=arial][COLOR=#222222]Với hơn 18000 nhà hàng trên khắp nước Mỹ quý vị sẽ có thêm nhiều lựa chọn nhà hàng khi lấy nhiều Egift card của VienLien247[/COLOR][/FONT]
[FONT=arial][COLOR=#222222]Gọi ngay cho tổng đài VienLien247 nếu quý vị muốn sử dụng thẻ Egift card ăn nhà hàng hoặc để làm quà tặng cho người thân, gia đình và bạn bè của quý vị.[/COLOR][/FONT]

[FONT=arial][COLOR=#222222]Mua $30 được tặng 1 egift restaurant[/COLOR][/FONT]

[FONT=arial][COLOR=#222222]Mua $50 được tặng 2 egift restaurant[/COLOR][/FONT]

[FONT=arial][COLOR=#222222]Mua $100 sẽ được tặng 4 egift restaurant[/COLOR][/FONT]

[FONT=arial][COLOR=#222222]Ngoài ra quý vị cũng có thể chọn mua $50 trở lên để nhận ngay phút tặng miễn phí cho thân nhân tại Việt Nam gọi sang Mỹ[/COLOR][/FONT]

[FONT=arial][COLOR=#222222]Mua $50 tặng 10 phút free cho thân nhân gọi sang Mỹ[/COLOR][/FONT]

[FONT=arial][COLOR=#222222]Mua $100 tặng 50 phút free cho thân nhân gọi sang Mỹ[/COLOR][/FONT]

[FONT=arial][COLOR=#222222]VienLien247 luôn có nhiều chương trình khuyến mại để quý vị lựa chọn, chúng tôi luôn cố gắng mang lại dịch vụ tốt nhất tới tất cả quý khách hàng[/COLOR][/FONT]
[FONT=arial][COLOR=#222222]Chương trình khuyến mại có thể thay đổi theo từng thời điểm[/COLOR][/FONT]
[FONT=arial][COLOR=#222222]Chân thành cám ơn quý vị[/COLOR][/FONT]

[FONT=arial][COLOR=#222222]Cusromer Service VienLien247[/COLOR][/FONT]
[FONT=arial][COLOR=#222222][URL='http://dangtinfast.com/tel:1.888.333.1531'][COLOR=#1155cc]1.888.333.1531[/COLOR][/URL][/COLOR][/FONT]
[FONT=arial][COLOR=#222222][URL='http://dangtinfast.com/tel:909.999.8247'][COLOR=#1155cc]909.999.8247[/COLOR][/URL][/COLOR][/FONT]
[FONT=arial][COLOR=#222222][URL='http://dangtinfast.com/tel:281.988.9188'][COLOR=#1155cc]281.988.9188[/COLOR][/URL][/COLOR][/FONT]

V-I-E-N-L-I-E-N-247-260313-MAKSFHFUHDHSLM


[FONT=arial][COLOR=#222222][COLOR=#1155cc][URL='http://dienthoaiongnganv247.com/']DIENTHOAIONGNGANV247.COM[/URL] [/COLOR][/COLOR][/FONT][COLOR=#1155cc][URL='http://dienthoaiv247.us/'][FONT=arial]DIENTHOAIV247.US[/FONT][/URL] [/COLOR][COLOR=#1155cc][URL='http://goivietnamv247.com/'][FONT=arial]GOIVIETNAMV247.COM[/FONT][/URL] [/COLOR][COLOR=#1155cc][URL='http://mobilev247.com/'][FONT=arial]MOBILEV247.COM[/FONT][/URL] [/COLOR][FONT=arial][COLOR=#222222][COLOR=#1155cc][URL='http://muathev247online.com/']MUATHEV247ONLINE.COM[/URL][/COLOR][/COLOR][/FONT]

[COLOR=#ffffff]tin được post đi từ [URL='http://dangtinfast.com/threads/khuyen-mai-danh-cho-khach-hang-vienlien247.193/'][COLOR=#ffffff]http://dangtinfast.com/threads/khuyen-mai-danh-cho-khach-hang-vienlien247.193/[/COLOR][/URL][/COLOR]