Yêu cầu sim 10 số đuôi 1994
Anh em ai có thì cho em số luôn nhé ( giá 1 triệu đỏ lại nhé )