dạy kèm vào lớp 2

Nhận dạy kèm lớp 2 [url=http://giasutainhatphcm.weebly.com/gia-su-day-lop-2-giao-vien-day-kem-lop-2-tai-nha.html]gia sư lớp 2[/url]
phương pháp giảng dạy của dạy kèm lớp 2 :
1. giáo viên kiểm tra phân loại chữ viết của HS thành những đội ngũ chính để có kế hoạch R.Chữ cho từng đối tượng cho từng học viên.
+ Nhóm viết chữ chính xác mẫu, trình bày sạch đẹp.
+ đội ngũ viết sai mẫu: Nét ngửa, mất nét, chữ nhọn, gãy nét, đánh dấu sai, khoảng cách quá gần, quá xa.
2. tìm kiếm hiểu nguyên nhân vì sao học sinh viết chưa đẹp, chưa chính xác (có khả năng bởi tư thế ngồi, bởi cách cầm bút, do thiếu thận trọng chưa chú tâm …)
Từ đó tìm kiếm ra biện pháp giúp đỡ học sinh khắc phục yếu điểm.

[img]http://giasutaitphcm.net/wp-content/uploads/gia-su-day-kem-lop-2.jpg[/img]
3. Sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện để hướng dẫn cặp học sinh
(Ví dụ: Em viết xấu, viết chậm nên cho ngồi đầu bàn để giáo viên uốn nắn, sửa sai) đồng thời quan tâm đến cải cách vị trí của học trò trong lớp theo định kỳ.
4. Chữa lỗi sai lúc học trò viết bảng con thật tỉ mỉ, chu đáo, có Như thế lúc viết bài trong vở kết quả sẽ cao hơn.
Nhận gia sư học sinh lớp 2 tại nhà riêng [url=http://giasutainhatphcm.weebly.com/gia-su-day-lop-2-giao-vien-day-kem-lop-2-tai-nha.html]gia su lop 2[/url]