Những tai nạn kinh hoàng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả bạn đi đúng đường đúng luật giao thông đi chăng nữa. mọi người lên cận thận khi tham gia giao thông. Video dưới đây là những pha tai nạn có thể dẫn đến cái chết bất cứ lúc nào Crazy streetbike