*mình muốn thanh lý shop quần áo, Mình đăng giúp, Bạn nào quan tâm liên hệ qua số điện thoại: 0903994577 gặp Dũng nhé để có giá tốt nhất nhe*[IMG]http://www.giamua.com/themes/base/images/smilies/yahoo/1.gif[/IMG].
Mọi người có thể tham khảo mẫu ở web*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.mevaembe.com.vn%2F"]http://www.mevaembe.com.v
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/29/845748/201303083434_4c64b1f3.jpg[/IMG][/URL]
n/

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]