[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/29/1169936/201303073314_h01.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/29/1169936/201303073324_h__nh_i_2.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/29/1169936/201303073331_h__nh_i_4.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/29/1169936/201303073422_h__nh_h_4.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/29/1169936/201303073435_h__nh_u_3.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/29/1169936/201303073444_h__nh_i_10.jpg[/IMG]*Thép hình V,
thép hình u

[LIST][*]Xuất xứ: Hàn Quốc / Nhật [*]Tiêu chuẩn: SS400 [*]Phương thức giao nhận: Gieo theo parem lý thuyết / cây [*]Quy cách: 150mm*12, 150mm*15 [*]Kích thước: 6m-12m / cây [*]Dung sai, độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất [/LIST]
Thép hình I

[LIST][*]Xuất xứ: Trung Quốc / Hàn Quốc [*]Tiêu chuẩn: SS400, G3101, Q235B [*]Phương thức giao nhận: Gieo theo parem lý thuyết / cây [*]Quy cách: 150mm-800mm [*]Kích thước: 6m-12m / cây [*]Dung sai, độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất [/LIST]
Thép hình H
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fnet.satthep.net%2Findex.php%3Foption%3Dcontactcomproduct%26amp%3Bmid%3D627%26amp%3Bpid%3D9%26amp%3Bitem%3D309%26amp%3Bredir%3Dhttp%253A%252F%252Ftoanthangsteel.satthep.net%252Findex.php%253Foption%253Dproduct%2526mid%253D627%2526product%253Dthep_hinh_h_309"]*[/URL]Xuất xứ: Trung Quốc / Hàn Quốc

[LIST][*]Tiêu chuẩn: SS400, G3192, G3101 [*]Phương thức giao nhận: Gieo theo parem lý thuyết / cây [*]Quy cách: 100mm-400mm [*]Kích thước: 6m-12m / cây [*]Dung sai, độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất [/LIST]
Thép hình U

[LIST][*]Xuất xứ: Trung Quốc / Hàn Quốc / Nga [*]Tiêu chuẩn: SS400, G3192, G3101 [*]Phương thức giao nhận: Gieo theo parem lý thuyết / cây [*]Quy cách: 140mm-300mm [*]Kích thước: 6m-12m / cây [*]Dung sai, độ dày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất [/LIST]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"][B]dong.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
*Bao gồm: các loại thép chuyên dụng cho đóng tàu và các ngành công nghiệp khác: thép tấm, cuộn, thép hình, thép tròn đặc, thép ống tiêu chuẩn JIS,…
Một số loại tiêu biểu:
-Thép cán nguội (JIS G3141 SPCC – SD, SPCD, SPCE)*
-Thép cán nóng (JIS G3131 SPHC, SPHD, SPHE, JIS G3132 SPHT1, SPHT2)
-Thép mạ kẽm (JIS G3302 SGCC, SGCD, SGHC)
-Thép mạ màu theo tiêu chuẩn JIS G3312 CGCC*
-Thép mạ điện (JIS G3313 SECC, SECD, SECE,...)
*Xuất xứ: Nhật Bản, các nước Châu Âu, Trung Quốc, Ấn độ,…
Mọi chi tiết xin liên hệ:
[B]MR : Đồng : 0913.238.278[/B]
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adong.truongthinhphat%40gmail.com"][B]dong.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/B]
[B]KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]
[B]*[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]