Trước khi sử dụng maý bộ đàm icom ic - M88 các bạn cần phải tìm hiểu các công tắc của sản phẩm .Bài viết dưới đây chúng tôi xin chỉa sẽ các ông tắc thường có trên mặt của bộ đàm icom ic - M 88 để các bạn có thể sử dụngchúng một cáh hiệu quả nhẩt.

[​IMG]

:

1. Núm Volumme và Công tắc mở máy.

2. Jack gắn anten.

3. Jack gắn Micro và tai nghe.

4. Phím quét kênh.

5. Phím chọn mức công suất :cao, trung bình hay thấp (H/M/L):Ấn và giữ phím này khoảng 2 giây dùng để khoá bàn phím. Ngược lại để mở khoá bàn phím.

6. Phím chọn nhanh kênh 16.

7. Phím chọn kênh hoạt động lên hay xuống (Up/Down) .

8. Phím chọn các kênh bình thường hay kênh thời tiết: Ấn và giữ khoảng 2 giây để chọn giữa các nhóm kênh: USA, INT, CAN,

Kênh trên bộ(Land Channels).

9. Công tắc SQUELCH

Trên đây là những bước công tắc cơ bản để trước khi sử dụng máy bộ đàm icom IC - M88, mong là các bạn sẽ nắm bắt kĩ lượng để sử dụng chúng hiệu quả nhất.