Cần tìm sim 09888888xy a em nào có xin comment ở dưới nhé, cho mình giá thợ. Thanks