Cần nhập sll sim mobi tam 8,9 không dính 0,4,7 10 số
a/e để lại số hoặc pm sdt :0916893969
:x:x:x:x:x:x:x