*Công ty THHH Sealmax cần tuyển gấp 20 lao động phổ thông làm việc tại Đà Nẵng:
Mức lương 180.000Đ/ngày
Liên hệ:0914.689.161 (Mr.Vũ)