Máy chấm công đang ngày càng được các doanh nghiệp sử dụng bởi tính hiệu quả mang lại cho doanh nghiệp:
- Tiết kiệm chi phí quản lý
- Chấm công nhanh chóng, công khai, chính xác
- Hỗ trợ tính lương, thưởng bằng các báo cáo dưới dạng file excel ...

Máy chấm công bao gồm 2 phần: phần máy dùng để chấm công và phần mềm dùng để xuất dữ liệu. Vì vậy, máy chấm công phải kết nối với phần mềm chấm công thông qua hệ thống mạng Internet. Máy chấm công Ronald Jack

Các tính năng của phần mềm chấm công:
- Tải nhân viên về máy tính.
- Upload nhân viên lên máy chấm công.
- Tải dữ liệu chấm công.
- Đồng bộ thời gian cho máy chấm công, xem ngày giờ trên máy chấm công.
- Xóa toàn bộ dữ liệu của máy chấm công.
- Xóa nhân viên quản lý, xóa dữ liệu chấm công.

Tham khảo: Máy chấm công vân tay giá rẻ