– Standalone mode: chế độ này thiết bị đóng vai trò là đầu đọc chính và các thông tin về mã số thẻ, lịch trình truy cập, ngày lễ … sẽ được lưu trên thiết bị kiểm soát ra vào AR-725E, mọi thông tin sẽ được người dùng đăng ký thông qua phần mềm kiểm soát ra vào hoặc trực tiếp trên thiết bị.- Networking mode: chế độ này đầu đọc sẽ đóng vai trò như một đầu đọc phụ và toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu trên bộ điều khiển trung tâm (AR716) và do bộ điều khiển trung tâm ra lệnh điều khiển cửa. Khi đường chuyền giữa đầu đọc AR725E với bộ điều khiên trung tâm gặp vấn đề, đầu đọc AR-725E sẽ tự động chuyển sang chế độ standalone.ứng dụng thiết bị kiểm soát ra vào chính hãng
- Kiểm soát bãi gửi xe.
- Kiểm soát cửa ra vào.
- Kiểm soát thang máy.
- Kiểm soát cửa tay quay.