Khi đất nước ta ngày càng phát triển thì có nhiều tỉnh miền núi cũng có nhiêu nhà đầu tư vào Tỉnh. Nhằm thu hút lao động trẻ .Nên dich vụ thanh lap cong ty nhanhtại Hoà Bình ra đời.Hôm nay chúng tôi xin hường dẫn thủ tục mở công ty như sau:

thanh lap cong ty nhanh tại Tỉnh Hoa Binh
Thành lập công ty cổ phần tại Tỉnh Hoà Bình như sau:1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký( Giám đốc)2- Bạn phải có dự thảo điều lệ thành lập cần phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập công ty..3- Danh sách cổ đông sáng lập công ty4- Các bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật Việt Nam4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.4.2- Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:- Quyết định thành lập công ty ;Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).- Giấy chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng .
Thu tuc thanh lap cong ty nhanh tại Tỉnh Hoa Binh
5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.6- Bạn phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Dich vu thanh lap cong ty nhanh tại Tỉnh Hoa Binh
7- Mục lục hồ sơ thành lập công ty cổ phần .8- Bạn cần chuẩn bị bìa đựng hồ sơ bằng nylon như My clear.9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thanh lap cong tyMọi chi tiết bạn có thể xem thanh lap cong ty co phantu khoa lien quanthanh lap cong ty nhanh tai hoa binhthành lập công ty nhanh tại hoà bìnhthanh lap cong ty tai hoa binhthành lập công ty tại hoà bìnhthanh lap cong ty