Thiết bị kiểm soát ra vào là thiết bị chuyên dụng dùng cho việc kiểm soát việc vào ra của từng đối tượng tại các điểm được quản lý. Thiết bị giúp cho việc quản lý ra vào của các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp, công ty …được bảo mật an ninh tốt nhất và chặt chẽ nhất.

Thiết bị Superma Xpass là thiết bị chuyên nghiệp cho việc kiểm soát ra vào bạn đang tìm kiếmNếu xác nhận đúng người dùng thì sẽ cho tín hiệu mở khóa, ngược lại không đúng người dùng sẽ thông báo bằng đèn đỏ và không mở khóa cửa.Nút exit đặt bên trong phòng có chức năng như chiếc cầu dao ngắt điện để mở khóa cửa.
Thiết bị kiểm soát ra vào chính hãng Superma Xpass có chức năng xác nhận truy cập từ người dùng bằng thẻ từ, sau đó gửi tín hiệu đến khóa chốt.