Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa giao an dien tu tieng anh 11

STT Bài/Tiết Nội dung
1 1 Unit 1 Friendship - Listening
2 1 Unit 1 Friendship -Writing
3 2 Unit 2 Personal experiences – Reading
4 2 Unit 2 Personal experiences – Speaking
5 3 Unit 3 A party – Listening
6 3 Unit 3 A party – Reading
7 4 Unit 4 Volunteer work – Reading
8 5 Unit 5 Illiteracy – Language focus
9 5 Unit 5 Illiteracy – Listening
10 5 Unit 5 Illiteracy – Reading
11 5 Unit 5 Illiteracy – Writing
12 6 Unit 6 Competitions – Language focus
Xem thêm: giao an dien tu ngu van 11
13 6 Unit 6 Competitions – Listening
14 6 Unit 6 Competitions – Reading
15 6 Unit 6 Competitions – Speaking
16 6 Unit 6 Competitions – Writing
17 7 Unit 7 World population – Language focus
18 7 Unit 7 World population – Listening
19 7 Unit 7 World population – Reading
20 7 Unit 7 World population – Speaking
21 7 Unit 7 World population – Writing
22 8 Unit 8 Cele brations – Language focus
23 8 Unit 8 Cele brations – Listening
24 8 Unit 8 Cele brations – Reading
25 8 Unit 8 Cele brations – Speaking
26 8 Unit 8 Cele brations – Writing
27 9 Unit 9 The post office – Language focus
28 9 Unit 9 The post office – Listening
29 9 Unit 9 The post office – Reading
30 9 Unit 9 The post office – Reading 2
31 10 Unit 10 Nature in danger – Language focus
32 10 Unit 10 Nature in danger – Listening
33 10 Unit 10 Nature in danger – Reading
34 10 Unit 10 Nature in danger – Speaking
35 11 Unit 11 Sources of energy - Language focus
36 11 Unit 11 Sources of energy – Reading
37 11 Unit 11 Sources of energy – Speaking
38 12 Unit 12 The asian games – Language focus
39 12 Unit 12 The asian games – Listening
40 12 Unit 12 The asian games – Reading
41 12 Unit 12 The asian games – Speaking
42 13 Unit 13 Hobbies – Language focus
43 13 Unit 13 Hobbies – Listening
44 13 Unit 13 Hobbies – Speaking
45 14 Unit 14 Recreation – Reading
46 14 Unit 14 Recreation – Speaking
47 14 Unit 14 Recreation – Writing
48 14 Unit 14 Recreation – Writing 2
49 15 Unit 15 Space conquest – Reading
50 15 Unit 15 Space conquest – Writing
51 16 Unit 16 The wonders of the world – Reading
52 16 Unit 16 The wonders of the world – Writing

Tiếng anh không chỉ là môn học quan yếu trong quá trình học mà còn cả trong cả giai đoạn làm việc sau này. Với Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 11 môn Tiếng Anh được chia làm 16 Unit cung cấp các kiến thức liên tưởng: Nature in danger, The post office, The asian games… Hy vọng bài giảng này sẽ là dụng cụ tương trợ tốt nhất cho thầy cô.

Một số từ khóa khoảng: Thư viện bài giảng điện tử môn Tiếng anh lớp 11, giáo án điện tử Tiếng anh lớp 11, thu vien bai giang dien tu mon tieng anh lop 11, giao an dien tu lop 11 tieng anh