09.4884.2888 = 3,2 triệu


0964.19.09.99 = 3 triệu ! Nguyên kít để mãi


LH 0916684444