Thi công cửa lưới chống muỗi tại Hà Nội
Đơn vị thi công cửa lưới chống muỗi: Công ty TNHH Cơ Kim Khí Quang Minh
Địa chỉ: số 164, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Các loại cửa lưới chống muỗi được thi công tại Hà Nội
- Cửa lưới chống muỗi dạng xếp
- Cửa lưới chống muỗi tự cuốn
- Cửa lưới chống muỗi dạng cánh mở
- Cửa lưới chống muỗi cánh lùa
- Vách lưới chống muỗi


Một số hình ảnh thi công trình cửa lưới chống muỗi tại Hà Nội:

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY THHH QUANG MINH

Trụ sở chính tại Hà Nội
Địa chỉ : Số 164, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại : 04 3321 6300 - 04 3321 6297
Fax : 04 3321 6298
Email: info@quangminhpro.com
Hotline: 0913.800.678