[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fban-thu-ngan.html"]THIẾT BỊ SIÊU THỊ[/URL]
Lê Mỹ: 093 522 9693
*
Như chúng ta đã biết, nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng phát triển. Chình vì vậy, mức tiêu thụ mua sắm một số mặt hàng không những đảm bảo chất lượng, giá cả….ngày càng tăng. Nắm bắt tính hình đó,*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fban-thu-ngan.html"]một số doanh nghiệp cá thể đã mở Pig C, CoopMark, cửa hàng…[/URL]
Như vậy làm thế nào*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fban-thu-ngan.html"]để có thể quản lý an ninh siêu thị[/URL], tìm nhà cung cấp ở đâu cho phù hợp với nền kinh tế hiện nay đang lạm phát.
Chính vì yêu cầu này*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fhome%2F"]Toàn An Mart*[/URL]*đã ra đời chuyên cung cấp hệ thống an ninh,*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi.html"]thiết bị siêu thị[/URL]*tự*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fconganninh.com%2Fthiet-bi-sieu-thi.html"]Toàn An Mart sản xuất tiêu biểu :[/URL]
+*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi%2Fke-de-hang-sieu-thi.html"]Kệ sắt *siêu thị.[/URL]
+*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi%2Fke-trung-bay-rau-qua.html"]Kệ rau củ quả.[/URL]* * * * * * * * * **
[IMG]http://rongbay.com/TP-HCM/newsimage/img/7eb119a6-c86e-4d0d-9207-6d66aa3472df.jpg[/IMG]
+*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi%2Fke-de-hang-sieu-thi.html"]Kệ kho[/URL]
+*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fconganninh.com%2Fthiet-bi-sieu-thi%2Fke-trung-bay-rau-qua.html"]Kệ trưng bày sản phẩm.[/URL]
+[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fban-thu-ngan.html"]*Quầy thu ngân.[/URL]
+*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fthiet-bi-sieu-thi%2Fthanh-chan-inox.html"]Thanh chắn Inox[/URL]
+*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fconganninh.com%2Fthiet-bi-sieu-thi.html"]Camera, phần mềm cũng như phần cứng quản lý siêu thị.[/URL]
Hy vọng được sự ủng hộ của tất cả mọi người, để công ty*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2Fban-thu-ngan.html"]Toàn An Mart[/URL]*ngày càng hoàn thiện và phát triển.
[B]Các bạn quan tâm đến sản phẩm công ty xin vui lòng liên hệ:[/B]
[B]Địa chỉ: 41_43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh[/B]
[B]ĐT: (08) 3 727 3983 kể cả ngày nghỉ[/B]
[B]DĐ: 093 522 9693 Ms Mỹ[/B]
[B]Yahoo: lemy_kd66[/B]
[B]Email:*[/B][B]lemy.kd66@gmail.com[/B]
[B]Website:*[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fconganninh.com%2F"][B][url]http://conganninh.com[/url][/B][/URL][B]**[/B][B]*hoặc*[/B][B]**[/B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fchothietbivn.com%2F"][B][url]http://chothietbivn.com[/url][/B][/URL]
*

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]