LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH KASAN
Văn phòng: 16 Trung tâm xã – Vĩnh Thạnh – Nha Trang – Khánh Hòa
Điện thoại: 0583 890 866 – Fax: 0583 890 876
Nhà máy: Đội 4 Thôn Nam 2 – Diên Sơn – Diên Khánh – Khánh Hòa
Điện thoại: 0583 774 118