thanh lý gấp lổ vốn trong vài ngày. nofix. (kmc )

call 0919.755.755 .

0969.745.999.và 0966.942.999 = 5t8 nguyên kít (kmc)