Máy chấm công là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhân sự: kiểm soát giờ giấc vào ra của các nhân viên, xuất các báo cáo tính lương thưởng dưới dạng các file Excel….
Máy chấm công bao gồm phần máy và phần mềm chấm công kết nối trực tiếp với phần máy.
Phần máy chấm công bao gồm thiết bị đọc vân tay hoặc thẻ từ hoặc thẻ giấy; hoặc kết hợp vừa đọc vân tay vừa đọc thẻ từ…


Cùng tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy chấm công chính hãng để hiểu thêm về thiết bị hỗ trợ chấm công này.


a) Đối với máy chấm công không kiểm soát ra vào:
Chỉ gồm 1 thiết bị đọc vân tay, thẻ từ...kết nối với máy tính có cài đặt phần mềm chấm công để kết nối và xử lý dữ liệu chấm công của nhân viên (máy chấm công thẻ giấy không kết nối máy tính).
b) Đối với máy chấm công Ronald Jack kiêm kiểm soát ra vào:
Gồm các bộ phận: đầu đọc kiểm soát ra vào, hệ thống chốt cửa, hệ thống quản lý trên máy tính
Bình thường hệ thống chốt cửa đóng. Mỗi người sẽ được đăng ký một quyền truy cập (vân tay, thẻ nhớ, mật mã...). Mỗi khi ra vào khu vực được kiểm soát thì họ phải sử dụng quyền đó (quẹt thẻ, in dấu vân tay...). Thông tin từ đầu đọc được gửi về phần mềm quản lý trên máy tính, phần mềm này sẽ kiểm tra tính hợp lệ của người truy cập. Nếu hợp lệ sẽ gửi lệnh mở cửa đến hệ thống chốt cửa. Nếu không hợp lệ sẽ trả thông báo về đầu đọc (truy cập không đúng...).