Sim mới nguyên kit nhé A e!
01666.88.5678 1.9tr
016.33.99.5678 1.2tr
016.99.88.5678 1.5tr
0166.888.5678 2.8tr
0169.888.5678 2.8tr
01666.99.5678 1.9tr
016.89.89.5678 2tr
016.99.00.88.99 850k
016.33.99.33.88 850k
lh: 0985.06.56.56