[color=#FF8000] [/color]

[color=#1F84BC]Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động[/color]


[color=#333333]
[b]Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động do cửa hàng CỔ PHẦN xem AN TOÀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP dạy[/b]
[/color]


CÔNG TY cp check lại an toàn thiết bị công nghiệp kính chúc khách hàng dồi dào sức khỏe!

>>> [url=http://www.kiemdinhantoan.vn/website/huan_luyen_an_toan_ve_sinh_lao_dong_page1.news]huan luyen an toan ve sinh lao dong[/url]


[b][size=5]Thêm thong tin khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động[/size][/b]
Khi tham gia lao động thì việc an toàn lao động và [b]an toàn vệ sinh lao động [/b]là không thể thiếu đối với người lao động. Vậy an toàn lao động và an toàn vệ sinh lao động như thế nào là không mắc

[img]http://www.kiemdinhantoan.vn/data/upload/images/1SEO/huan%20luyen%20an%20toan%20ve%20sinh%20lao%20dong.jpg[/img]

cửa hiệu cp xem lại an toàn thiết bị công nghiệp đang mở ra lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động
Đến với khóa huấn luyện này, người lao động sẽ nắm rõ các quy trình lao động an toàn, an toàn vệ sinh lao động. Nắm được các kỹ năng thực tế và được truyền đạt những kinh nghiệm ứng xử và các tai nạn thường gặp khi tham gia lao động.

[b][size=4]Ghi danh khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động[/size][/b]

Ngoài khóa [b][i]huấn luyện an toàn vệ sinh lao động[/i][/b] , công ty tôi còn khai mở các khóa huấn luyện an toàn xe nâng, huấn luyện an toàn cầu trục…..
Vui lòng liên hệ:

>>> [url=http://www.kiemdinhantoan.vn/website/khoa_hoc_huan_luyen_an_toan_xe_nang_chuyen_nghiep.news]huan luyen an toan xe nang[/url]

[b]nhà sản xuất CỔ PHẦN kiểm tra AN TOÀN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP[/b]
Địa chỉ: 656 H5 Tổ 34 - Tân Mai, Hoàng Mai, TP Hà Nội