Máy chấm công ghi nhận thời gian ra vào của từng nhân viên, liên kết với phần chấm công để lập báo cáo đưa ra bảng lương chính xác cho mỗi tháng. Máy chấm công chính hãng có nhiều dòng sản phẩm sử dụng công nghệ vân tay.
- Dấu vân tay không có sự trùng lặp nên chống chấm công hộ.
- Hỗ trợ đa trạm chấm công cùng lúc.
- Phương pháp chấm công phong phú: mật mã, vân tay
- Quản lý chấm công và hỗ trợ tính lương bằng phần mềm tự động tích hợp.
- Báo cáo chi tiết giờ làm việc, tăng ca, đi trễ, về sớm, vắng mặt của từng nhân viên.
- Báo cáo tổng số giờ và số ngày làm việc trong một tháng của từng nhân viên.
- Báo cáo tổng hợp trong một tháng.
- Xuất dữ liệu dưới dạng *.xls (Excel) hỗ trợ tính lương nhân viên.
- Cập nhật thông tin nhân sự, lương và các khoản phụ cấp, chia ca, đổi ca, đăng ký vào ra, đăng ký nghỉ phép cho từng nhân viên.
- Quản trị hệ thống an toàn: Dữ liệu trong máy chấm công Ronald Jack không bị mất khi xảy ra sự cố cúp điện.
- Quản lý giờ làm việc: Khả năng kiểm tra mọi lúc, mọi nơi qua Internet.