Thu thập hồ sơ, chứng từ, hóa đơn để kê khai thuế.


Hàng tháng, từ ngày 01 đến 10, Dịch vụ kế toán MISA sẽ đến Doanh nghiệp thu thập các tài liệu như: hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào, sao kê ngân hàng, bảng lương…., trao đổi với Doanh nghiệp về các vấn đề phát sinh trong tháng, tư vấn trực tiếp cho Doanh nghiệp hướng xử lý các vấn đề phát sinh.
Sau khi thu thập hồ sơ về văn phòng, Dịch vụ kế toán MISA sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, rà soát hóa đơn, chứng từ, kiểm tra các chỉ tiêu trên hóa đơn như Tên Công ty, Địa Chỉ, Mã Số Thuế, Mặt hàng …
Sau đó sẽ thông báo đến Doanh nghiệp để kịp thời thực hiện các giải pháp điều chỉnh, khắc phục.
Khi lập báo cáo thuế hàng kỳ, Dịch vụ kế toán MISA sẽ liệt kê các hóa đơn đầu vào không hợp lệ, không hợp lý, không được khấu trừ để thông báo tới qui công ty đồng thời tư vấn cách xử lý và giải quyết, ngoài ra chúng tôi cũng cân đối thuế VAT đầu ra và đầu vào cho Công ty, tư vấn các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ nhằm giảm giảm thiểu chi phí thuế.
Báo cáo thuế sau khi được lập, sẽ được kiểm tra chi tiết lại 1 lần nữa bởi chuyên viên kế toán cấp cao hơn (hoặc trưởng bộ phận dịch vụ kế toán thuế). Báo cáo thuế sau khi được kiểm tra sẽ được chuyển sang Ban Giám Đốc xem xét 1 lần cuối cùng.
Báo cáo Thuế hoàn thành sẽ được gửi cho Công ty để kiểm tra, ký và nộp cho Cơ Quan Thuế.
Ghi sổ kế toán


Chuyên viên kế toán Dịch vụ kế toán MISA thực hiện việc ghi sổ kế toán vào phần mềm chuyên dụng.
Sau khi ghi nhận, số liệu sẽ được chuyển cho Trưởng Bộ phận kế toán dịch vụ xem xét.
Trưởng bộ phận dịch vụ xem xét, rà soát và kiểm tra lại số liệu kế toán sẽ thông báo các vấn đề phát sinh với Công ty và tư vấn hướng giải quyết.
Báo cáo sau khi kiểm tra sẽ gửi lên Ban Giám Đốc xem xét lần cuối cùng trước khi quyết định in vào gửi Công ty ký duyệt và lưu trữ.
Bàn giao lại các hóa đơn, chứng từ, sổ sách để Công ty lưu giữ.
Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm
thành lập doanh nghiệp


Cuối năm, Chuyên viên kế toán Dịch vụ kế toán MISA sẽ tổng hợp số liệu để lên Báo Cáo Tài Chính và lập Quyết toán thuế TNDN, TNCN.


Tư vấn , giải thích cho ban giám đốc về báo cáo tài chính


Trong quá trình làm việc với Công ty, Dịch vụ kế toán MISA luôn cố gắng hết sức để Ban Giám Đốc Công ty nắm được tổng quan các qui định về Thuế, hiểu được báo cáo tài chính của Công ty đang thể hiện như thế nào.
Việc nắm bắt các qui định này sẽ giúp Ban Giám Đốc Công ty chủ động trong việc điều hành công ty, góp phần hạn chế được rủi ro phát sinh về Thuế.
Do đó, vào cuối năm tài chính, Ban Giám Đốc Dịch vụ kế toán MISA sẽ có buổi trao đổi với Công ty về các vấn đề phát sinh, về số liệu báo cáo tài chính và định hướng trong tương lai.
dịch vụ kế toán trọn gói

Nộp báo cáo, quyết toán thuế, giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán.


Sau khi báo cáo tài chính đã được Ban Giám Đốc Công ty phê duyệt, báo cáo sẽ được nộp cho Cơ Quan Thuế, Cơ Quan Thống kê.
Khi Cơ Quan Thuế có yêu cầu kiểm tra, thanh tra, Dịch vụ kế toán MISA sẽ có mặt ngay tại công ty để tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ kế toán lưu tại công ty và có trách nhiệm giải trình mọi vấn đề với Cơ Quan Thuế.