[b][url=http://anhkietjsc.com.vn/]Loa cho sân vườn kết hợp đèn trang trí[/url][/b]
Model: [b]DSG-4470[/b]
Công suất: [b]20W, 70V ~ 100V[/b]
Độ nhạy: 92dB 1W/ 1m
Tần số: 120 – 18 KHz ± 3dB
[b]Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình cây nấm có đốm[/b]:
Model: [b]DG-3104[/b]
Công suất: [b]20W, 70V ~ 100V[/b]
Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m
Tần số: 80 – 17 KHz ± 3dB
Kích thước: 234mm, 310mm
[b]Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình cục đá:[/b]
Model: [b]DG-3105[/b]
Công suất: [b]20W, 70V ~ 100V[/b]
Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m
Tần số: 50 – 17 KHz ± 3dB
Kích thước: 385mm, 430mm
[b] Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình con gấu trúc:[/b]
Model: [b]DG-3107[/b]
Công suất: [b]20W, 70V ~ 100V[/b]
Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m
Tần số: 80 – 17 KHz ± 3dB
Kích thước: 265mm, 350mm
[b]Loa cho sân vườn kết hợp trang trí hình con sóc:[/b]
Model: [b]DG-3108[/b]
Công suất: [b]20W, 70V ~ 100V[/b]
Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m
Tần số: 80 – 17 KHz ± 3dB
Kích thước: 270mm, 300mm
[b]Loa cho sân vườn kết hợp trang trí, hình chim cánh cụt[/b]:
Model: [b]DG-3109[/b]
Công suất: [b]20W, 70V ~ 100V[/b]
Độ nhạy: 91dB 1W/ 1m
Tần số: 80 – 17 KHz ± 3dB
Kích thước: 218mm, 250mm

[i]Mọi chi tiết về thiết bị xin gọi số: [b]0906188269/ [/b]Hoặc gửi thông tin yêu cầu về Email[b]: [url=mailto:thanganhkiet@gmail.com]thanganhkiet@gmail.com[/url], [/b][/i]