-Tư vấn giải quyết các tranh chấp đất đai, thừa kế, công nợ dân sự, kinh tế, các tranh chấp lao động...
-Thành lập công ty, bảo hộ thương hiệu kiểu dáng CN...
-Thực hiện các dịch vụ pháp lý
LH: Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Dịch vụ Thiết kế Xây dựng Hùng Luật
Số 53 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM.
DĐ: 0903 408 406, Email: bdshungluat@gmail.com.