Cần gấp một em 10 số đuôi 666.999 ba mạng chính . AE ai có Pm giùm E nha hoặc Call : 0984.269.381