Với nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng, diễn đàn PR 4 http://mixtalk.net đang xét VIP miễn phí cho các thành viên với điều kiện đơn giản sau:

Điều kiện xét VIP trên diễn đàn
Diễn đàn Rao vặt Seo Pr 4 dofollow cực chất :
Các thành viên cần viết bài giới thiệu và quảng bá về diễn đàn Mixtalk.net lên ít nhất 5 diễn đàn, blog khác nhau.
Lưu ý :
1. Trong bài giới thiệu phải chứa link Diễn đàn Rao vặt Seo Pr 4 dofollow cực chất trỏ về trang chủ của diễn đàn ( những bài viết không chứa link trỏ về thì xem như không được tính )
2. Bài viết không được quá ngắn, quá sơ sài ( phải ít nhất 5 hàng chữ )
3. Bài viết không được trùng lặp với thành viên khác trên cùng 1 diễn đàn, blog ( nếu bài giới thiệu trùng lặp thì add chỉ tính bài viết đó cho thành viên đăng bài trước )
4. Khi hoàn thành 5 bài giới thiệu thì bạn coppy 5 link giới thiệu đó lại vào gửi vào comment bên dưới ( nhớ đặt 5 link đó trong mã nhé )
Diễn đàn PR 4 xét VIP