VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ ENTERSC là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực:tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý.Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp.


Từ khi hoạt động, đã nhanh chóng chiếm được mối quan tâm của các nhà quản lý ở Việt Nam và là đối tác chiến lược của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Lĩnh vực hoạt động về đào tạo là một trong nhiều lĩnh vực quan trọng của Viện chúng Tôi. Đến nay, ENTERSC đã phát triển nhanh chóng và đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo quản trị và kinh doanh hàng đầu của Việt Nam và đang là đối tác chiến lược của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. ENTERSC hiện đang là đơn vị đựơc phép đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận có hiệu lực trên toàn quốc cho các học viên tham gia các khoá học do ENTERSC tổ chức.


Lĩnh vc hot đng chính ca ENTERSCRSC

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ (ENTERSC). Từ khi hoạt động, đã nhanh chóng chiếm được mối quan tâm của các nhà quản lý ở Việt Nam và là đối tác chiến lược của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Lĩnh vực hoạt động về đào tạo là một trong nhiều lĩnh vực quan trọng của Viện chúng Tôi.



Đến nay, ENTERSC.đã phát triển nhanh chóng và đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo quản trị và kinh doanh hàng đầu của Việt Nam. Cụ thể các lĩnh vực hoạt động chính của ENTERSC:
 • Đào tạo dài hạn trinh độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về quản trị kinh doanh;
 • Tổ chức các lớp bồi dưỡng về quản trị kinh doanh;
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu;
 • Tổ chức đào tạo ngắn hạn các lĩnh vực nghiệp vụ quản lý dự, quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh;
 • Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình xây dựng
 • nghi ệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình
 • Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Nghiệp vụ định giá xây dựng
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo, quản lý dự án;
 • Đào tạo tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ du lịch, văn phòng;
 • Dạy nghề công nhân kỹ thuật ngành điện, điện tử , điện lạnh, bưu chính viễn thông, cơ, kim khí, thủ công mỹ nghệ,

Ging viên ca ENTERSC

Các giảng viên tại ENTERSC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam nhằm đào tạo các nhà quản lý tại Việt Nam.



Danh sách những khóa đào tạo về kế toán


Đào tạo nghiệp vụ: Quản lý tài chính kế toán dự án:800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Kế toán thuế: 800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Kế toán tổng hợp: 800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Kế toán ngân hang:800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Kế toán doanh nghiệp:800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Kế toán trưởng trong doanh nghiệp:800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp;1.000.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Lập, đọc báo cáo tài chính: 700.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Nghề kế toán: 800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Các nghiệp vụ về ngân hang:800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Tín dụng ngân hang:700.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Quản trị doanh nghiệp: 800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Phòng ngừa sai phạm trong quyết toán :700.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Nghiệp vụ thẩm định giá: 800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: kế toán thực hành trên sổ:800.000đ
Đào tạo nghiệp vụ: Các thủ tục về thuế: 700.000đ


Danh sách những khóa đào tạo về kỹ năng hành chính

1: Quản trị hành chính văn phòng và kỹ năng thư ký chuyên nghiệp: 900.000đ
2: Nâng cao năng lực quản trị nhân sự:700.000đ
3: Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp:800.000đ
4: Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp: 900.000đ
5: Quản lý sản xuất tinh gọn-LEAN Manufacturing: 900.000đ
6: Kỹ năng giải quyết vấn đề pháp lý về tài chính khi chuyển đổi mô hình tổ chức doanh nghiệp và sáp nhập, hợp nhất, chia tách, mua bán, cho thuê doanh nghiệp:900.000đ
7: Giáo tiếp đối ngoại cho doanh nhân nữ thời kỳ hội nhập: 700.000đ
8: Kỹ năng quản trị doanh nghiệp hiện đại theo chuẩn OECD:800.000đ
9; Phân tích tài chính và đánh giá doanh nghiệp:800.000đ
10:Kỹ năng ra quyết định và sử dụng kiến thức phong thủy trong điều hành doanh nghiệp:800.000đ
11: Khủng hoảng kinh tế và thực trạng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: 900.000đ
12: Quản trị chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp, tập đoàn:800.000đ
13: Quản trị chiến lược:800.000đ
14:Quản trị tồn kho trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp:800.000
15: Quản lý năng lượng trong doanh nghiệp sản xuất:800.000đ
16: Ra quyết định tối ưu trong hoạt động sản xuất kinh doanh:800.000đ
17: Phát triển kỹ năng lãnh đạo và đàm phán cho lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam:800.000đ
18:Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy chuẩn kết toán Việt Nam – VAS:800.000đ
19: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan quốc tế trong kinh doanh xuất nhập khẩu:800.000đ
20: Kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp:800.000đ
21: Kiểm toán nội bộ-ngân hàng Thương mại và Tổ chức tín dụng:800.000đ
22: phát triển kỹ năng giám sát công việc hiệu quả:800.000đ
23: Bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát viên nội bộ Tổng công ty cổ phần:800.000đ
24: kỹ năng giải quyết các vấn đề thủ tục pháp lý khi nhượng quyền thương hiệu:800.000đ
25: Văn thư luuw trữ chuyên nghiệp:900.000đ
26: Tiếng Anh danh cho doanh nghiệp
27: Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp trung và kỹ năng lãnh đạo-Leadership
30: Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các biện pháp cắt giảm chi phí
31: Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp :800.000đ


Các khóa học về hoạt động xây dựng:

1: Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản :800.000đ
2:Nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao :1.300.000đ
3:Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình : 1.200.000đ
4:Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1.300.000đ
5:Quản lý chi phí và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình :900.000đ
6:Kỹ sư định giá xây dựng :1.500.000đ
7:Nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư 1.000.000đ

8:Nghiệp vụ Kiểm định chất lượng công trình :1.000.000đ
9Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình xây dựng :1.200.000đ
10:Nghiệp vụ Quản lý an toàn lao động:900.000đ
11:Nghiệp vụ về Bất động sản :1.500.000đ
12:Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình: 1.700.000đ
13:Nghiệp vụ Đào tạo Thí nghiệp viên 2.500.000đ
14:Nghiệp vụ Quản lý Tài chính kế toán dự án :1.200.000đ
15:Nghiệp vụ Nghiệm thu, lập hồ sơ và thanh quyết toán :900.000đ
16:Nghiệp vụ nghiệp vụ khảo sát chất lượng công trình :1.100.000đ
Tư vấn cấp đổi chứng chỉ hành nghề thuộc sở xây dựng, có thể linh động một số trường hợp đặc biệt

Khách hàng của chúng tôi



Mục tiêu kinh doanh của chúng tôi là: Mang lại kiến thức, kỹ năng về Quản lý cho các nhà Quản trị nhằm giúp nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh.





Khách hàng của (ENTERSC)

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giao thông Vận tải
- UBND tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp
- Bưu điện Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Quảng Ninh,
- Khánh Hòa, Tiền Giang, Cần Thơ, Đắk Nông, Kon Tum, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang,
- Long An, Ninh Thuận, Kon Tum, Bình Định
- Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp: Dự án Phát triển và cây ăn quả; Dự án Ngành CSHTNT.
- Ban QLDA NN&PTNT Quảng Nam
- Ban Quản lý Dự án Dung Quất
- Ban QL các DA trọng điểm Khánh Hòa
- Ban QLDA GT và Thủy lợi Khánh Hòa
- Ban QLDA ĐT XD cơ bản Quảng Trị - Sở GT-VT Quảng Trị
- Ban QLDA Giảm nghèo Quảng Bình, Ban QLDA ĐT và XD Khu KT&TM Lao Bảo
- Ban QLDA Thuỷ Điện 5
- Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM
- Bệnh viện Bạc Liêu

- Công An tỉnh Gia Lai
- Cty CP Xi Măng Bỉm Sơn Thanh Hoá
- Cty CP Tư vấn Xây dựng Thủy điện 3
- Viễn Thông Đắc Lắc-Đắc Nông
- Viễn Thông Thanh Hoá
- Công ty CP gang thép Thái Nguyên
- Cty Cấp thoát nước Khánh Hòa
- Cty Cổ phần Miền Trung
- Cty Sông Đà 6- Tổng Công ty Sông Đà
- Chương trình Phát triển Nông thôn Quảng Trị
- Cục Thuế Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp
- Sở GD và ĐT tỉnh Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lào Cai, Ninh Bình, Cần Thơ, Bình Thuận, Đồng Tháp,
- Kiên Giang, Sóc Trăng, Quảng Nam, Quảng Trị, Đắk Lắk
- Sở NN&PTNT Khánh Hòa, Quảng Nam, Cao Bằng
- Sở KH&ĐT Quảng Trị, Sở GTVT Quảng Trị
- Sở GTVT Điện Biìn
- Sở Y Tế An Giang, Bạc Liêu
- Sở GD và ĐT Điện Biên
- Sở XD Hà Nội, Sở XD Lạng Sơn
- Sở Tài chính Đồng Tháp
- Đại học Kinh tế Quốc dân, Thương Mại, ĐH Tây Bắc, ĐH Y Thái Bình, ĐH Nông nghiệp I, Đại học Sư phạm TP. HCM
- Trường Đại học Nông lâm Huế; Trường Đại học Quy Nhơn
- Đại học Sư phạm Huế; Đại học Sư phạm Vinh
- Đại học Mở TP. HCM; Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ
- Điện Lực Khánh Hòa, Nam Định
- Kho Bạc Nhà nước Quảng Trị, Long An



Trụ sở chính:
VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ ENTER.SC
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Điện thoại: (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Holine: 0915.500.911 - 0912.209.280
Y/M: enterscvietnam - Skype: enterscvietnam
Website: http://www.enterscvietnam.com Email: info@enterscvietnam.com


VPGD Tại TP.Thanh Hóa:
Địa chỉ: Số 25 Đường 4 - Phố Nam Cao - Phường Tân Sơn – TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3855358 Fax: (037) 3855359
Holine: 0912.209.280