0907.700.800 + 0937.700.800-------------20t

Ai mua liên hệ nhé. Thanks anh em đã đọc tin.