Hệ thống KDG xét VIP lần 1 cho MEM. Vào vấn đề luôn là Các chỉ số mà ta cần quan tâm để đánh giá một trang web chất lượng hay không đó là: PR, Alexa, Index, Age of Domain, Tốc độ index, Độ Trust, chỉ số DA – PA, Đuôi tên miền, Link Out, Dofollow …. Sau khi đánh giá được website, Blog, forum chất lượng rồi bạn mới quyết định có tham gia hay không là tuỳ nha.

Điều kiện xét VIP trên 10 diễn đàn KDG rất đơn giản: Bạn cần viết bài giới thiệu và quảng bá lên ít nhất 5 điễn đàn, blog khác nhau với yêu cầu như sau.

1. Trong bài giới thiệu phải chứa link " http://unicity.edu.vn/t/xet-vip-free...-7-2015.23439/ "đang xét VIP của diễn đàn (những bài viết không chứa link trỏ về thì xem như không được tính).
2. Bài viết không được quá ngắn, quá sơ sài (phải ít nhất 5 hàng chữ).
3. Bài viết không được trùng lặp với thành viên khác trên cùng 1 diễn đàn, blog (nếu bài giới thiệu trùng lặp thì add chỉ tính bài viết đó cho thành viên đăng bài trước).
4. Khi hoàn thành 5 bài giới thiệu thì bạn chép 5 link giới thiệu đó lại và gửi vào comment bên dưới (link này đặt trong mã CODE) kèm theo email của nick.

Lợi ích tài khoản VIP.
1. Bài viết được 2 link DO.
2. Chữ ký được 2 link DO.

Các diễn đàn được set:
Code:

tk24h.comcafebatdongsan.vn/forumgljuiceplus.comairnewzealnad.comzhteitai.coms remail.comcmmibootcamp.comabout-vb.comutahents.netnuclearisk.net